Christina Villard, Specialistläkare och forskare inom leverkirurgi

“Med hjälp av ett stipendium från Svensk-Franska Stiftelsen kunde jag tillbringa tre månader vid Centre Hépato-Biliare, Hôpital Paul- Brousse. Under min vistelse fick jag möjlighet att assistera vid lever- och pankreaskirurgiska ingrepp, delta i patientkonferenser och initiera forskningssamarbeten. Jag blev väl omhändertagen och arbetade med två forskningsprojekt; utformningen av en prediktiv modell för överlevnad hos patienter med kolorektala levermetastaser och behandling av levercellscancer inför levertransplantation. Min vistelse vid Centre Hépato-Biliare, Hôpital Paul-Brousse, möjliggjord av Svensk-Franska Stiftelsens stipendium, utvecklade mig mer än jag kunnat förutse och har styrt min fortsatta kirurgiska inriktning.”

Click to access the login or register cheese