Joen Marklund, student Science Po Paris

De kurser jag läste kan alla ses som tillhörande den disciplin man på franska kallar ‘humanités politiques’, det vill säga, humaniora med med en distinkt politisk dimension. Det var oerhört lärorikt och kvalitén på undervisningen vid Sciences-Po överskrider på långa vägar vad jag har fått möjlighet att ta del av i Sverige. Jag mötte likväl lärare vars existens jag har svårt att föreställa mig i Sverige. Ett exempel är en lärare som vägrade ha Zoom-lektioner, men istället skickade oss långa brev. Vi fick skicka in omfattande uppsatser i en takt jag aldrig varit med om i Sverige, men när han rättade dem kommenterade han inte endast innehåll, utan även språk – syntax, ordval och flöde – vilket gav hela projektet en estetisk dimension som lyser med sin frånvaro i vår del av världen. Med en försoningslös tilltro till löftet Republikens skola står för ville han lyfta så många elever som möjligt till toppen, och jag lärde mig oerhört mycket av honom. Därtill har jag fått träffa många andra ambitiösa studenter och kunnat knyta kontakter med lärare på ett sätt jag heller inte haft möjlighet att göra i Sverige. Betydelsen av min vistelse för mig är omfattande; jag hade definitivt inte varit på samma plats idag och hade inte haft samma framtidsutsikter hade detta år inte ägt rum. Jag hoppas kunna återvända till samma universitet för en masterutbildning i framtiden.

Click to access the login or register cheese