Davood Khodadad, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet

Stipendiet användes för att göra en forskning vid Le Mans Université i Frankrike för att undersöka möjligheten att göra temperaturmätning med holografisk teknik. Jag använde Lemans laboratorieutrustning för att undersöka det digitala holografiska mätområdet. Jag undersöker en ny teknik för digital holografi för visualisering av temperaturfältet som en medeltemperatur längs den optiska axeln. Förutom arbetet skapade jag nya kontakter med Leman University för vidare studier och utbyten. De visade intresse för att fortsätta samarbetet genom att göra ytterligare forskning och skriva ansökningar om gemensamma forskningsbidrag för att utveckla avancerade mätmetoder. Det var en mycket värdefull möjlighet att jag arbeta med dem och att bygga detta samarbete och ha den här nya kontakten är mycket viktigt för min framtida vetenskapliga utveckling. Utan det svensk-franska stiftelsens ekonomiska stöd kunde detta inte ha varit möjligt. Tack för det. Jag hade också en chans att lära känna och upptäcka fransk kultur som jag inte visste så mycket om.

Click to access the login or register cheese