Ansökan

Här ansöker du

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars. Om du inte hinner klart kan du spara ansökan och fortsätta senare genom att klicka på länken längst ned på sidan.
Tips: Se till att du har skannat dina betygshandlingar och referenser och har de tillgängliga.
 • Börja med att läsa stiftelsens stadgar, så att du är säker på att du är behörig att söka. Villkoren finns här.
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Ange år och bidragsgivare. En rad för varje. Ange 0 om du inte har erhållit stipendium eller bidrag.
 • Motivera din ansökan och presentera en utförlig plan hur du avser att utnyttja stipendiet.
 • En lista över dina bifogade filer. Ange filens namn. En per rad.
 • Bifoga betygshandlingar och skriftliga referenser. Namnge filerna på följande vis: "efternamn_förnamn_beskrivande-ord.pdf" Exempelvis: Andersson_Anders_Ladokutskrift.pdf. Endast bokstäverna A till Z, siffror, minus och understreck tillåtet. Använd understreck eller minustecken istället för mellanslag. Max filstorlek: 2MB.
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, png, pdf.
 • Vi följer den europeiska dataskyddslagen om behandling av personuppgifter. Acceptera genom att kryssa för rutan att du har läst och signera. Läs vår integritetspolicy
 • Använd fingret om du har en pekskärm, eller datorns mus.