Ansökan

Så här ansöker du:

 1. Svara på kontrollfrågorna nedan för att försäkra dig om att du är kvalificerad att söka.
 2. Fyll i ansökan och bifoga erforderliga bilagor. Länkar till formulären finner du längst ner på denna sida.

Kontrollfrågor

 • Om du söker stipendium för studier, har du gått ut gymnasiet? (Stiftelsen ger inte stipendier för utbytesår under gymnasiet eller språkstudier under gymnasietiden)
 • Är du svensk medborgare? (Stiftelsens stadgar stipulerar att stipendiaterna måste vara svenska medborgare och du måste kunna styrka detta genom att uppge svenskt personnummer och bifoga kopia på ditt pass)

Allmän information

 • Stipendierna delas endast ut till enskilda personer och är begränsade i antal och storlek, vilket tyvärr innebär att inte alla ansökningar kan bifallas.
 • För att stipendier skall betalas ut måste studierna eller forskningen ske på plats i Frankrike och inte på distans.
 • Stipendier beviljas endast för studier och forskning i Frankrike, inte andra fransktalande länder.
 • Maximalt stipendiebelopp för studier är 25 000 SEK
 • Maximalt stipendiebelopp för forskning är 200 000 SEK
 • Ansökan måste vara stiftelsen tillhanda innan studierna eller forskningen påbörjas
 • Uttagningsprocessen sker endast en gång per år och inga ansökningar accepteras efter ansökningstidens utgång
 • Efter avslutad urvalsprocess meddelas samtliga sökande om man mottagit stipendium eller inte, vanligen i början av juni.
 • Stipendierna betalas ut efter det att styrelsen fattat beslut, vanligen i början av juni.
 • Utbetalning av stipendium sker först när stiftelsen mottagit antagningsbevis eller motsvarande handling.

Slutrapport

För forskningsstipendiater är det obligatoriskt att lämna en slutrapport två månader efter avslutad vistelse. För studenter är en slutrapport inget krav men vi är mycket glada om du vill lämna en rapport där du berättar om din upplevelse. Din rapport är värdefull för kommande studenter som skall göra ett studieutbyte i Frankrike.

Sista ansökningsdag är den 15:e april – Varmt välkommen med din ansökan!

Att tänka på vid ansökan – Studenter

 • En tydlig motivering till varför du behöver ett stipendium samt en rimlig budget är obligatorisk.
 • Bifoga antagningsbesked till den utbildning du avser läsa. Om du ännu inte fått antagningsbesked kan du komplettera med detta i efterhand.
 • Till din ansökan skall du bifoga ett CV samt andra dokument som du tycker styrker din ansökan, t.ex. betyg/studieresultat och rekommendationsbrev.
 • Vid tilldelning prioriterar vi studier på franska.

Att tänka på vid ansökan – Forskare

 • Stiftelsen bedömer forskningsansökningar utifrån bl.a. vetenskaplig höjd, originalitet, genomförbarhet och i vilken grad projektet kan anses gynna svensk-franska förbindelser.
 • En noggrann projektbeskrivning och budget är en förutsättning
 • Ange värduniversitet/institution
 • Du har möjlighet att få stipendium maximalt tre gånger

Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till stiftelsens ordföranden Anna Jakobson,

Click to access the login or register cheese