Ansökan

Här söker du stipendie från Svensk-Franska stiftelsen

Ansökan

 • Information till dig som söker stipendium

  §1. Stipendierna delas endast ut till enskilda personer och är begränsade i antal och storlek.

  §2. Stipendierna avser endast studier eller forskning i Frankrike. Stipendier delas ej ut för praktiktjäntgöring eller liknande.

  §3. Stipendier kan inte sökas sedan studierna påbörjats.

  §4. Utbetalning görs först sedan stiftelsen tagit emot antagningsbevis eller motsvarande handling.

  §5. Maximalt belopp som kan sökas för studier är 25 000 SEK.

  §6. Maximalt belopp som kan sökas för forskning är 200 000 SEK.

  §7. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 mars kl 24.00.

  §8. Senast två månader efter avslutade studier skall stipendiaten lämna en studierapport. Använd detta formulär.

 • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • Ett per rad
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
   Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
   Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
   Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller - (minus).
   Max 10 filer. Max filstorlek: 1 MB.
  • Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnar är sanningsenliga och korrekta.
  Click to access the login or register cheese