Svensk-Franska Stiftelsen

Svensk~Franska stiftelsen

Stipendier för studier och forskning i Frankrike

Läs mer


Vårt mål: Att du ska kunna studera i Frankrike

Med anor sedan 1935 har Svensk-Franska Stiftelsen verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier till svenska medborgare.

Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike.

Läs vad några som fått stipendier genom oss skriver om sin vistelse.

Studiestipendier upp till 25 000 Kr

Forskningsstipendier upp till 200 000 Kr


test-1000

Så här söker du

Börja med att läsa stiftelsens stadgar, så att du är säker på att du är behörig att söka. Villkoren finns här.

Läs igenom ansökningsformuläret och skanna de bilagor du vill ha med.

Fyll i ansökan och ladda upp bilagorna på ansökningssidan.

Utbetalning

Tilldelat stipendium utbetalas först sedan antagningsbevis eller motsvarande handling skickats in till stiftelsen.

Slutrapport är obligatorisk

Efter avlutade studier skall du inom två månader skicka in en studierapport. Rapportformulär finns här.

Sista ansökningsdag

15 mars

Stipendiater berättar

Hanna, forskning kring mykologi

november 26

Stipendiet användes till en vistelse vid INRA (Institut National de la Rechereche Agronomique) i Dijon.

Forskningsprojektet handlar om vad som händer med växtpatogena svampar och andra mikroorganismer på halmrester i jorden och om vi, genom att stimulera markens mikroliv, kan mildra problemen med de patogena svamparna.

Ett viktigt syfte med vistelsen, förutom undersökningarna, var att upprätthålla redan etablerade och knyta nya kontakter inför fortsatta studier. Det var mycket värdefullt att under två månader få lära känna och arbeta tillsammans med dem.

Utan det ekonomiska stödet från stiftelsen hade projektet och utbytet inte varit möjligt och jag ser det som mycket betydelsefullt för mitt fortsatta samarbete med INRA.

Läs mer

Linnéa, handelsstudier

november 26

Mina studier och mina upplevelser i Paris har varit oerhört värdefulla och jag kommer att bära med mig dem resten av livet.

Jag studerade sex olika kurser på den privata handelshögskolan ESCE – Ecole Supérieure du Commerce Extérieur i Paris. Varje kurs hade en obligatorisk föreläsning på tre timmar per vecka. Undervisningen var väldigt lärorik.

I varje kurs fick jag lämna in olika arbeten och hålla muntliga presentationer under terminens gång. Varje kurs avslutades med en sluttentamen, alternativt en slutlig muntlig presentation och inlämning av ett arbete. Jag kan verkligen rekommendera att studera på ESCE under en termin. Man får en lärorik upplevelse, både genom studier och att lära känna andra studenter.

Det som var speciellt soligt med min upplevelse i Paris, var att lära sig mer av det franska språket och få praktisera det dagligen. Jag upplever även att genom språket och att befinna mig i hjärtat av Frankrike, så fick jag verkligen uppleva den franska kulturen.

Läs mer

Linn, doktorand i ytbehandlingsteknik

november 26

Jag har haft den stora förmånen att tack vare Svensk-Franska Stiftelsen ha kunnat spendera fyra månader i Lyon i i ett av de världsledande laboratorierna för framställning av skräddarsydda polymerer.

Tyvärr gick tiden alldeles för fort, fyra månader är nästan för kort för tt projekt av detta slag. Det tar tid att komma in i en ny grupp, lära sig nya synteser och analysinstrument. Mina handledare, både i Lyon och här hemma i Stockholm, har visat intresse att ytterligare fördjupa samarbetet och söka gemensamma forskningsanslag.

Mina handledare hjälpte mig att hitta bostad med stöd från skolans ansvariga för internationella studenter, vilket jag är mycket tacksam för. Lyon är en mycket fin och trevlig stad.

Det har varit fyra fantastiska, lärorika månader hos professor B. Charleux, som har varit otroligt givande både för mig personligen och för avdelningen för ytbehandlingsteknik, KTH, där jag doktorerar. På ett personligt plan så har detta utbyte även fått mig att upptäcka en annan del av Frankrike, som jag inte känt till så bra tidigare, men framförallt skapat nya kontakter som jag tror och hoppas att jag kommer att behålla resten av livet.

Läs mer
Universitetet i Sorbonne

Universitetet i Sorbonne


svensk franska stiftelsens logotypKontakt

Adress:

Svensk-Franska Stiftelsen
Box 9
182 05 Djursholm

E-post:

anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se

Mer information om stiftelsen:

Villkor / Stadgar
Vår historia och styrelse
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR
(General Data Protection Regulation) att gälla. GDPR ersätter den
nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är
att du skall få bättre kontroll över hanteringen av dina personuppgifter.

Fullständig information om hur stiftelsen behandlar personupp-
gifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen finner du här Integritetspolicy