Styrelse

Anna Jakobson, Ordförande

Anna Jakobson är kapitalförvaltare och arbetar sedan 2022 på Alfred Berg Kapitalförvaltning, som ägs av BNP Paribas. Innan Anna anslöt sig till Alfred Berg har hon grundat Spring Green Capital, ett oberoende konsultföretag med inriktning på ESG-analys och kapitalanskaffning inom området hållbara investeringar samt arbetat med kapitalförvaltning på Nordea och SEB. Anna är också styrelseordförande för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Anna har en kandidatexamen i redovisning och finansiering från Uppsala Universitet, studier i ekologisk ekonomi vid Stockholms Universitet samt är certifierad finansanalytiker inom ESG.

Sigvard Beck-Friis, Styrelseledamot

Sigvard Beck-Friis arbetar som Client Executive på SEB International Corporate Clients. Han ansvarar där för en portfölj av utländska bolag med verksamhet i Norden, däribland ett flertal franska bolag. Sigvard har en lång erfarenhet av internationella affärer som investeringsrådgivare samt medlem i ledningsgruppen vid Invest in Sweden Agency (numera Business Sweden) och tidigare investeringsrådgivare vid Invest in France Agency, en enhet under franska Finansdepartementet med uppdrag att attrahera direktinvesteringar till Frankrike. Sigvard har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Redovisning och Finansiering. Han är född och uppväxt i Frankrike.

Maria Landgren, Styrelseledamot

Maria har en agronomexamen och disputerade 1995 i ämnet molekylär växtbioteknik. Sedan 2001 har Maria varit anställd på Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, och har arbetat med många olika forskning och innovationsprogram framför allt inom området hälsa. Arbetet på Vinnova har också handlat om att leda regeringsuppdrag som rört universitet och högskolors forskning och utbildningssamverkan. Maria har dessutom varit engagerad i svensk storskalig forskningsinfrastruktur och intern verksamhetsutveckling av myndighetens organisation och arbetsprocesser.

Gabriella de Roquette-Buisson, Styrelseledamot

Gabriella ansvarar för Customer Service och Supply Chain för L’Occitane i Norden. Hon har lång erfarenhet av multikulturella organisationer och har arbetat i många sammanhang som involverat svensk-franska relationer, bl. a. för Business France och Franska Ambassaden i Sverige. Gabriella är född och uppvuxen i Frankrike, men bor numera i Sverige. 

Jan-Erik Söderhielm, Styrelseledamot

Jan-Erik Söderhielm är f.d. Auktoriserad revisor med specialistkompetens inom Icke vinstdrivande verksamhet, främst stiftelser. Jan-Erik har lång erfarenhet från styrelseuppdrag inom Icke vinstdriven verksamhet.

Tomas Tullberg, Styrelseledamot

Tomas Tullberg är civilekonom och har även studerat vid Collège d’Europe i Brygge i Belgien. Tomas har arbetat många år i bankväsendet, huvudsakligen i franska banker, både i Paris och i Stockholm. Under senare år har Tomas arbetat som kommunikationskonsult, huvudsakligen inom kulturområdet.

Click to access the login or register cheese