Styrelse

Anna Jakobson, Ordförande

Anna Jakobson är kapitalförvaltare och arbetar sedan 2022 på Alfred Berg Kapitalförvaltning, som ägs av BNP Paribas. Innan Anna anslöt sig till Alfred Berg har hon grundat Spring Green Capital, ett oberoende konsultföretag med inriktning på ESG-analys och kapitalanskaffning inom området hållbara investeringar samt arbetat med kapitalförvaltning på Nordea och SEB. Anna är också styrelseordförande för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Anna har en kandidatexamen i redovisning och finansiering från Uppsala Universitet, studier i ekologisk ekonomi vid Stockholms Universitet samt är certifierad finansanalytiker inom ESG.

Johanna Adami, Styrelseledamot

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD ochEU.

Gabriella de Roquette-Buisson, Styrelseledamot

Gabriella ansvarar för Customer Service och Supply Chain för L’Occitane i Norden. Hon har lång erfarenhet av multikulturella organisationer och har arbetat i många sammanhang som involverat svensk-franska relationer, bl. a. för Business France och Franska Ambassaden i Sverige. Gabriella är född och uppvuxen i Frankrike, men bor numera i Sverige. 

Jan-Erik Söderhielm, Styrelseledamot

Jan-Erik Söderhielm är f.d. Auktoriserad revisor med specialistkompetens inom Icke vinstdrivande verksamhet, främst stiftelser. Jan-Erik har lång erfarenhet från styrelseuppdrag inom Icke vinstdriven verksamhet.

Tomas Tullberg, Styrelseledamot

Tomas Tullberg är civilekonom och har även studerat vid Collège d’Europe i Brygge i Belgien. Tomas har arbetat många år i bankväsendet, huvudsakligen i franska banker, både i Paris och i Stockholm. Under senare år har Tomas arbetat som kommunikationskonsult, huvudsakligen inom kulturområdet.

Sigvard Beck-Friis, Styrelsesuppleant

Sigvard Beck-Friis arbetar som Client Executive på SEB International Corporate Clients. Han ansvarar där för en portfölj av utländska bolag med verksamhet i Norden, däribland ett flertal franska bolag. Sigvard har en lång erfarenhet av internationella affärer som investeringsrådgivare samt medlem i ledningsgruppen vid Invest in Sweden Agency (numera Business Sweden) och tidigare investeringsrådgivare vid Invest in France Agency, en enhet under franska Finansdepartementet med uppdrag att attrahera direktinvesteringar till Frankrike. Sigvard har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Redovisning och Finansiering. Han är född och uppväxt i Frankrike.

Click to access the login or register cheese