Svensk-Franska Stiftelsens historia

Svensk-Franska Stiftelsen bildades den 19 juni 1935, formellt som en ideell förening vars syfte var att stå som garant för lån som tecknats av svenska studenter, som önskade bedriva handelsstudier i Paris. Grundare och föreningens förste ordförande var landskamreren John Löwgren.

J. G. Löwgren, 1948

I förordnandet stipuleras att stiftelsen tillkommit för att främja utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att, efter ansökan, årligen dela ut stipendier eller bidrag till svenska medborgare som önskar bedriva postgymnasiala studier eller utöva vetenskaplig forskning i Frankrike. Stiftelsens arbete utgör således en direkt fortsättning av den verksamhet som sedan 1935 ansedda ideella föreningen Svensk-Franska Stiftelsen.

Svensk-franska-striftelsen - stiftelse för studier och forskning i frankrike
Medalj som stiftelsen delar ut sedan 1930-talet.

Under årens lopp har stiftelsens mål utvecklats mot att gynna förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att lämna ekonomiskt stöd för studier och vetenskaplig forskning. För att trygga verksamheten ombildades föreningen till stiftelse genom ett stiftelseförordnande den 12 december 2000.

Click to access the login or register cheese