Joen Marklund, student Science Po Paris

De kurser jag läste kan alla ses som tillhörande den disciplin man på franska kallar ‘humanités politiques’, det vill säga, humaniora med med en distinkt politisk dimension. Det var oerhört lärorikt och kvalitén på undervisningen vid Sciences-Po överskrider på långa vägar vad jag har fått möjlighet att ta del av i Sverige. Jag mötte likväl lärare vars existens jag har svårt att föreställa mig i Sverige. Ett exempel är en lärare som vägrade ha Zoom-lektioner, men istället skickade oss långa brev. Vi fick skicka in omfattande uppsatser i en takt jag aldrig varit med om i Sverige, men när han rättade dem kommenterade han inte endast innehåll, utan även språk – syntax, ordval och flöde – vilket gav hela projektet en estetisk dimension som lyser med sin frånvaro i vår del av världen. Med en försoningslös tilltro till löftet Republikens skola står för ville han lyfta så många elever som möjligt till toppen, och jag lärde mig oerhört mycket av honom. Därtill har jag fått träffa många andra ambitiösa studenter och kunnat knyta kontakter med lärare på ett sätt jag heller inte haft möjlighet att göra i Sverige. Betydelsen av min vistelse för mig är omfattande; jag hade definitivt inte varit på samma plats idag och hade inte haft samma framtidsutsikter hade detta år inte ägt rum. Jag hoppas kunna återvända till samma universitet för en masterutbildning i framtiden.

Joen Marklund, student Science Po Paris Läs mer »

Davood Khodadad, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet

Stipendiet användes för att göra en forskning vid Le Mans Université i Frankrike för att undersöka möjligheten att göra temperaturmätning med holografisk teknik. Jag använde Lemans laboratorieutrustning för att undersöka det digitala holografiska mätområdet. Jag undersöker en ny teknik för digital holografi för visualisering av temperaturfältet som en medeltemperatur längs den optiska axeln. Förutom arbetet skapade jag nya kontakter med Leman University för vidare studier och utbyten. De visade intresse för att fortsätta samarbetet genom att göra ytterligare forskning och skriva ansökningar om gemensamma forskningsbidrag för att utveckla avancerade mätmetoder. Det var en mycket värdefull möjlighet att jag arbeta med dem och att bygga detta samarbete och ha den här nya kontakten är mycket viktigt för min framtida vetenskapliga utveckling. Utan det svensk-franska stiftelsens ekonomiska stöd kunde detta inte ha varit möjligt. Tack för det. Jag hade också en chans att lära känna och upptäcka fransk kultur som jag inte visste så mycket om.

Davood Khodadad, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet Läs mer »

“Helga Söderström – En termin i Provence”

Mitt utbyte till Frankrike var en fantastiskt lärorik och givande termin, inte minst vad gäller min språkutveckling. Jag läste juridik på “Master 1”-nivå. Två av kurserna berörde mänskliga rättigheter och var otroligt givande, med föreläsare som var experter inom FN:s kommittéer för mänskliga rättigheter. Utöver dessa läste jag också några kurser som inte erbjuds i Sverige, och det var de kurserna som gav mig mest i form av “utbyte” då jag inte hade haft chansen att lära mig om dessa ämnen vid ett svenskt läroverk. Att spendera en vårtermin i Provence var fantastiskt och något jag önskar att alla skulle få uppleva nån gång. Bara att komma till en ny miljö, med sol nästan varje dag, och god mat, var en upplevelse i sig. Även alla nya vänner och den internationella stämning som finns i Aix-En-Provence bidrog till min positiva upplevelse av utbytet. Aix-En-Provence är dels en studentstad, och dels en kulturstad med många intressanta museum och gallerier, men skulle man otroligt nog tröttna på staden, finns mycket mer att se runtomkring; naturområden som Saint Victoire, Camargue och Calanquerna, medeltidsstäderna Avignon och Arles, vingårdar, stränder och till sist storstaden Marseille. Att bo i Frankrike ett halvår gav mig också ett rejält lyft vad gäller min franska och från mitt första språktest i januari till det andra testet i juni höjdes min nivå från A1 till B2. Ett halvår flög förbi, men minnena kommer bestå för alltid!

“Helga Söderström – En termin i Provence” Läs mer »

Christina Villard, Specialistläkare och forskare inom leverkirurgi

“Med hjälp av ett stipendium från Svensk-Franska Stiftelsen kunde jag tillbringa tre månader vid Centre Hépato-Biliare, Hôpital Paul- Brousse. Under min vistelse fick jag möjlighet att assistera vid lever- och pankreaskirurgiska ingrepp, delta i patientkonferenser och initiera forskningssamarbeten. Jag blev väl omhändertagen och arbetade med två forskningsprojekt; utformningen av en prediktiv modell för överlevnad hos patienter med kolorektala levermetastaser och behandling av levercellscancer inför levertransplantation. Min vistelse vid Centre Hépato-Biliare, Hôpital Paul-Brousse, möjliggjord av Svensk-Franska Stiftelsens stipendium, utvecklade mig mer än jag kunnat förutse och har styrt min fortsatta kirurgiska inriktning.”

Christina Villard, Specialistläkare och forskare inom leverkirurgi Läs mer »

Click to access the login or register cheese