Forskaransökan

Tänk på att:

 • Vi behandlar endast ansökningar som skickats in via vårt ansökningsformulär.
 • Stiftelsen bedömer forskningsansökningar utifrån bl.a. vetenskaplig höjd, originalitet, genomförbarhet och i vilken grad projektet kan anses gynna svensk-franska förbindelser.
 • En noggrann projektbeskrivning och budget är en förutsättning. Budgetposter anges för det år som ansökan avser och skall vara tydligt kopplade till den sökande, inte till andra personer, t.ex. familjemedlemmar.
 • Ange värduniversitet/institut i Frankrike, bifoga gärna eventuell inbjudan.
 • Ange vilket universitet/lärosäte i Sverige du är knuten till.
 • Du har möjlighet att få stipendium maximalt tre gånger.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
E-post*

Projektbeskrivning

Medverkande forskare*
Namn
Titel
Institution
Lärosäte
 
Redogör för studiedesign, material och metod. Här redovisas även vilka data som ska användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys.
Hyr gynnar projektet svensk-franska förbindelser? Vilken betydelse har stipendiet för projektets genomförande?
Ange sökt belopp och hur pengarna avses användas.
Lista över bifogade filer*
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller – (minus).
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB, Max antal filer: 10.
  Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
  Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
  Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller – (minus).
  Högst 10 filer. Max filstorlek: 2 MB.
  Uppgifterna jag lämnar är sanningsenllga och korrekta.
  Click to access the login or register cheese