Universitetet i Sorbonne

Universitetet i Sorbonne


svensk franska stiftelsens logotypKontakt

Adress:

Svensk-Franska Stiftelsen
Box 9
182 05 Djursholm

E-post:

anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se

Mer information om stiftelsen:

Villkor / Stadgar
Vår historia och styrelse
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR
(General Data Protection Regulation) att gälla. GDPR ersätter den
nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är
att du skall få bättre kontroll över hanteringen av dina personuppgifter.

Fullständig information om hur stiftelsen behandlar personupp-
gifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen finner du här Integritetspolicy