Stipendierapport

Vårt mål är att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike och vi är glada och stolta över att ha haft förmånen att kunna bistå dig i dina studier. För vårt framtida arbete är det viktigt med den återkoppling som du ger här. Bästa hälsningar / Ulf Berenholt, styrelseordförande i Svensk-Franska Stiftelsen

Dina kontaktuppgifter

Skolans eller institutionens kontaktuppgifter

Rapport till Stiftelsen

Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 8.39 MB

Offentlig rapport för webben

Den här texten är till för att de som är intresserade av att söka våra stipendier ska få en inblick i vad de kan vänta sig av sin vistelse i Frankrike. Texten kan komma att redigeras innan den läggs ut.
Du kan välja att använda ditt hela namn eller bara förnamnet. Du kan också lägga till din bostadsort eller titel. T ex "Lisa Lind, Blomstermåla" eller "Lars, doktorand i franska".