Stipendierapport

Vårt mål är att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike och vi är glada och stolta över att ha haft förmånen att kunna bistå dig i dina studier. För vårt framtida arbete är det viktigt med den återkoppling som du ger här. Bästa hälsningar / Ulf Berenholt, styrelseordförande i Svensk-Franska Stiftelsen

Dina kontaktuppgifter

Skolans eller institutionens kontaktuppgifter

Rapport till Stiftelsen


Offentlig rapport för webben

Den här texten är till för att de som är intresserade av att söka våra stipendier ska få en inblick i vad de kan vänta sig av sin vistelse i Frankrike. Texten kan komma att redigeras innan den läggs ut.
Du kan välja att använda ditt hela namn eller bara förnamnet. Du kan också lägga till din bostadsort eller titel. T ex "Lisa Lind, Blomstermåla" eller "Lars, doktorand i franska".