Läs detta innan du söker!

Viktigt att veta för dig som söker stipendium

§ 1. Stipendierna delas endast ut till enskilda personer och är begränsade i antal och storlek.

§ 2. Stipendierna avser endast studier eller forskning i Frankrike. Stipendier delas ej ut för praktiktjäntgöring eller liknande.

§ 3. Stipendier kan inte sökas sedan studierna påbörjats.

§ 4. Utbetalning görs först sedan stiftelsen tagit emot antagningsbevis eller motsvarande handling.

§ 5. Maximalt belopp som kan sökas för studier är 25 000 SEK.

§ 6. Maximalt belopp som kan sökas för forskning är 200 000 SEK.

§ 7. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 mars.

§ 8. Studievistelsen i Frankrike skall omfatta minst två månader.

§ 9. Senast två månader efter avslutade studier skall stipendiaten lämna en studierapport. Använd detta formulär.