Stiftelsens historia

Svensk-franska-striftelsen - stiftelse för studier och forskning i frankrike

Medalj som stiftelsen delar ut sedan 1930-talet.

Svensk-Franska Stiftelsen bildades den 19 juni 1935, formellt som en ideell förening vars syfte var att stå som garant för lån som tecknats av svenska studenter, som önskade bedriva handelsstudier i Paris. Grundare och föreningens förste ordförande var landskamreraren John Löwgren.

Under årens lopp har stiftelsens mål utveckats mot att gynna förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att lämna understöd för studier och vetenskaplig forskning. För att trygga verksamheten ombildades föreningen till stiftelse genom ett stiftelseförordnande den 12 december 2000.

I förordnandet stipuleras att stiftelsen tillkommit för att främja utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att, efter ansökan, årligen dela ut stipendier eller bidrag till svenska medborgare som önskar bedriva postgymnasiala studier eller utöva vetenskaplig forskning i Frankrike. Stiftelsens arbete utgör således en direkt fortsättning av den verksamhet som sedan 1935 ansedda ideella föreningen Svensk-Franska Stiftelsen.

Styrelse

Anna Jakobson, ordförande
Johanna Adami
Siegfried Joussineau de Tourdonnet
Gabriella de Roquette-Buisson
Jan-Erik Söderhielm
Tomas Tullberg
Sigvard Beck-Friis, suppleant

Click to access the login or register cheese