Stadgar

Till dig som har tilldelats stipendium för studier i Frankrike
Stipendierna delas endast ut till enskilda personer och är begränsade till antal och storlek. Vid samtidig ansökan till någon av stiftelserna nedan kan högst ett stipendium per år påräknas.
Besked om eventuellt tilldelat stipendium från stiftelsen sänds per post före den 30 maj. Uppge därför alltid aktuell adress vid dessa datum! Sökande som ej fått besked dessförinnan har ej tilldelats stipendium.
Tilldelat stipendium utbetalas först sedan antagningsbevis eller motsvarande handling skickats in till stiftelsen.

Click to access the login or register cheese