test-1000

Så här söker du

Börja med att läsa stiftelsens stadgar, så att du är säker på att du är behörig att söka. Villkoren finns här.

Läs igenom ansökningsformuläret och skanna de bilagor du vill ha med.

Fyll i ansökan och ladda upp bilagorna på ansökningssidan.

Utbetalning

Tilldelat stipendium utbetalas först sedan antagningsbevis eller motsvarande handling skickats in till stiftelsen.

Slutrapport är obligatorisk

Efter avlutade studier skall du inom två månader skicka in en studierapport. Rapportformulär finns här.