Hanna, forskning kring mykologi

No Tags | Okategoriserade

Stipendiet användes till en vistelse vid INRA (Institut National de la Rechereche Agronomique) i Dijon.

Forskningsprojektet handlar om vad som händer med växtpatogena svampar och andra mikroorganismer på halmrester i jorden och om vi, genom att stimulera markens mikroliv, kan mildra problemen med de patogena svamparna.

Ett viktigt syfte med vistelsen, förutom undersökningarna, var att upprätthålla redan etablerade och knyta nya kontakter inför fortsatta studier. Det var mycket värdefullt att under två månader få lära känna och arbeta tillsammans med dem.

Utan det ekonomiska stödet från stiftelsen hade projektet och utbytet inte varit möjligt och jag ser det som mycket betydelsefullt för mitt fortsatta samarbete med INRA.


No Comments

Comments are closed.