Daniela, medicinstudent

No Tags | Studierapport

Jag vill tacka så mycket för stipendiet jag fick från er i våras. Jag började mitt projektarbete på universitetssjukhuset i Grenoble i början av september 2010 och avslutade i slutet av 2011.

Året i Frankrike har varit väldigt givande för mig på flera plan, dels för mina medicinstudier i Uppsala, mitt kommande arbete som läkare och dels på ett mer personligt plan. Jag blev mycket väl omhändertagen av personalen på sjukhuset och fick en god inblick i hur det franska sjukvårdssystemet fungerar. Både på sjukhuset och under min fritid träffade jag många trevliga människor, flera av dessa kommer jag att behålla kontakten med i framtiden.


No Comments

Comments are closed.