Blog

26
Nov

Hanna, forskning kring mykologi

No Tags | Okategoriserade

Stipendiet användes till en vistelse vid INRA (Institut National de la Rechereche Agronomique) i Dijon.

Forskningsprojektet handlar om vad som händer med växtpatogena svampar och andra mikroorganismer på halmrester i jorden och om vi, genom att stimulera markens mikroliv, kan mildra problemen med de patogena svamparna.

Ett viktigt syfte med vistelsen, förutom undersökningarna, var att upprätthålla redan etablerade och knyta nya kontakter inför fortsatta studier. Det var mycket värdefullt att under två månader få lära känna och arbeta tillsammans med dem.

Utan det ekonomiska stödet från stiftelsen hade projektet och utbytet inte varit möjligt och jag ser det som mycket betydelsefullt för mitt fortsatta samarbete med INRA.

Läs mer
26
Nov

Linnéa, handelsstudier

No Tags | Okategoriserade

Mina studier och mina upplevelser i Paris har varit oerhört värdefulla och jag kommer att bära med mig dem resten av livet.

Jag studerade sex olika kurser på den privata handelshögskolan ESCE – Ecole Supérieure du Commerce Extérieur i Paris. Varje kurs hade en obligatorisk föreläsning på tre timmar per vecka. Undervisningen var väldigt lärorik.

I varje kurs fick jag lämna in olika arbeten och hålla muntliga presentationer under terminens gång. Varje kurs avslutades med en sluttentamen, alternativt en slutlig muntlig presentation och inlämning av ett arbete. Jag kan verkligen rekommendera att studera på ESCE under en termin. Man får en lärorik upplevelse, både genom studier och att lära känna andra studenter.

Det som var speciellt soligt med min upplevelse i Paris, var att lära sig mer av det franska språket och få praktisera det dagligen. Jag upplever även att genom språket och att befinna mig i hjärtat av Frankrike, så fick jag verkligen uppleva den franska kulturen.

Läs mer
26
Nov

Linn, doktorand i ytbehandlingsteknik

No Tags | Okategoriserade

Jag har haft den stora förmånen att tack vare Svensk-Franska Stiftelsen ha kunnat spendera fyra månader i Lyon i i ett av de världsledande laboratorierna för framställning av skräddarsydda polymerer.

Tyvärr gick tiden alldeles för fort, fyra månader är nästan för kort för tt projekt av detta slag. Det tar tid att komma in i en ny grupp, lära sig nya synteser och analysinstrument. Mina handledare, både i Lyon och här hemma i Stockholm, har visat intresse att ytterligare fördjupa samarbetet och söka gemensamma forskningsanslag.

Mina handledare hjälpte mig att hitta bostad med stöd från skolans ansvariga för internationella studenter, vilket jag är mycket tacksam för. Lyon är en mycket fin och trevlig stad.

Det har varit fyra fantastiska, lärorika månader hos professor B. Charleux, som har varit otroligt givande både för mig personligen och för avdelningen för ytbehandlingsteknik, KTH, där jag doktorerar. På ett personligt plan så har detta utbyte även fått mig att upptäcka en annan del av Frankrike, som jag inte känt till så bra tidigare, men framförallt skapat nya kontakter som jag tror och hoppas att jag kommer att behålla resten av livet.

Läs mer
26
Nov

Daniela, medicinstudent

No Tags | Studierapport

Jag vill tacka så mycket för stipendiet jag fick från er i våras. Jag började mitt projektarbete på universitetssjukhuset i Grenoble i början av september 2010 och avslutade i slutet av 2011.

Året i Frankrike har varit väldigt givande för mig på flera plan, dels för mina medicinstudier i Uppsala, mitt kommande arbete som läkare och dels på ett mer personligt plan. Jag blev mycket väl omhändertagen av personalen på sjukhuset och fick en god inblick i hur det franska sjukvårdssystemet fungerar. Både på sjukhuset och under min fritid träffade jag många trevliga människor, flera av dessa kommer jag att behålla kontakten med i framtiden.

Läs mer