test-1000

Så här söker du

Börja med att läsa stiftelsens stadgar, så att du är säker på att du är behörig att söka. Villkoren finns här.

Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i den. Du hämtar den här:  Ansökan i pdf-format.

Bifoga ett frankerat och adresserat kuvert om du vill vi återfå dina ansökningshandlingar.

Utbetalning

Tilldelat stipendium utbetalas först sedan antagningsbevis eller motsvarande handling skickats in till stiftelsen.

Slutrapport är obligatorisk

Efter avlutade studier skall du inom två månader skicka in en studierapport. Rapportformulär finns här.